FAQ

1.  如果早咗生,會點安排?

放心冇問題架,只要你生左第一/二日通知我地你生左喇就ok 架喇。(記得話埋俾我地聽最終係順產定開刀。)

 

2.  送貨時間?

早上10點至下午1點。

本公司的速遞配送,每天送貨一次,所有行程均以當天車程編排為準(時間不能作實,敬請見諒)

 

3. 關於餐單安排

每月餐單已預先編排。可以因應媽媽不吃/敏感食物、順產/剖腹、母乳/奶粉,去調整餐單。正式餐單會喺媽媽產後提供。

 

4. 有關送餐通知安排

記得喺出院當日嘅早上10點前,通知今日可以出院,然後我哋就會安排聽日送餐。

如果於當日早上10點後通知,則會安排於後日送餐。

 

5. 試餐如何訂購?

💰  *建議訂餐前先試餐*

試餐費$388

試餐內容:

午餐:餸*1份+ 飯*1份 + 菜*1份 + 湯*1碗

晚餐:餸*3份(魚 肉 菜)+飯*1份 + 湯*1碗

(份量會同正式套餐一樣,只係湯水方面,試餐得兩碗,套餐有三碗)😊

🎉溫馨提示~試餐優惠

試餐日當日計兩日內confirm order

可以豁免試餐費$388 😚

Shopping Cart